Ennaltaehkäisevää huoltoa älykkään kunnonvalvonnan avulla

 

 

Järjestelmän nesteen tila on ratkaisevan tärkeää optimaaliselle laitteen suorituskyvylle. HYDAC auttaa sinua tunnistamaan järjestelmässäsi esiintyvien ongelmien syyt nesteanalyysin avulla. Ison-Britannian laboratoriossa työskentelevä tiimimme vastaa kaikkiin analyysia koskeviin kysymyksiin sekä tarjoaa neuvoja järjestelmien ja nesteiden parhaista huolto- ja hoitomenettelyistä.

Maintenance Strategies Explained

Analyysipaketit

Tehdäksemme oikeiden testien valinnasta entistäkin helpompaa olemme laatineet seuraavat analyysipaketit suosituimmista testeistämme.

  • Perustason öljyanalyysi

    

    

   Suositellut nestetyypit: mineraalipohjaiset öljyt, synteettiset öljyt, esteripohjaiset nesteet, useimmat muut nesteet

    

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Johtavuus

  • Huipputason öljyanalyysi (MPC)

    

    

   Suositellut nestetyypit: Mineraalipohjaiset öljyt

    

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Viskositeetti Lämpötiloissa 40°C ja 100°C

   - ICP-Analyysi (Alkuaineet)

   - MPC-Analyysi (Lakkautuma)

   - Johtavuus

  • Edistynyt öljyanalyysi

    

   Suositellut nestetyypit: mineraalipohjaiset öljyt, synteettiset öljyt, esteripohjaiset nesteet, useimmat muut nesteet.

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Viskositeetti Lämpötiloissa 40°C ja 100°C

   - ICP-analyysi (alkuaineet)

   - Johtavuus

  • Huipputason öljyanalyysi (TAN)

    

    

   Suositellut nestetyypit: Esteripohjaiset nesteet, muutamat muut öljyt

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Viskositeetti Lämpötiloissa 40°C ja 100°C

   - ICP-Analyysi (Alkuaineet)

   - TAN-Analyysi (Total Acid Number)

Alakohtaiset öljyanalyysipaketit

Tehdäksemme oikeiden testien valinnasta entistäkin helpompaa olemme laatineet seuraavat analyysipaketit suosituimmista testeistämme.

  • Paperitehtaan Kunnonseurantapaketti

    

    

    

    

   Suositellut nestetyypit: Mineraalipohjaiset öljyt massa- ja paperisovelluksissa

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - viskositeetti lämpötiloissa 40°C

   - ICP-Analyysi (Alkuaineet)

   - PQ-Indeksi (Suuret Rautahiukkaset)

   - Johtavuus

  • Öljynhuoltopaketti

   Suositellut nestetyypit: Esteripohjaiset nesteet (tulenkestävät nesteet)

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Viskositeetti Lämpötiloissa 40°C

   - ICP-Analyysi (Alkuaineet)

   - Resistiivisyys

   - Klooripitoisuus

   - Ilman Erottuminen

   - Kokonaismetallipitoisuus

   - TAN-Analyysi (Total Acid Number)

    

    

   *Paketin testien suositeltu suoritusväli on kuusi kuukautta. Valikoidut testit tulisi suorittaa kuukausittain.

  • Dieselhoitopaketti

    

   Suositellut nestetyypit: Diesel

    

    

   - Ulkonäkö

   - Tiheys

   - Vesipitoisuus

   - Tislaus

   - Setaani-Indeksi

   - CFPP

   - Kokonaisepäpuhtaudet (Hiukkasanalyysi)

   - Mikrobiologiset Epäpuhtaudet (MBC)

    

    

   *Paketin testien suositeltu suoritusväli on kuusi kuukautta. Valikoidut testit tulisi suorittaa kuukausittain.

  • Kaasukompressoriöljyn Analyysipaketti

    

   Suositellut nestetyypit: Mineraalipohjaiset öljyt kaasukompressorisovelluksissa

    

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Viskositeetti lämpötiloissa 40°C ja 100°C

   - MPC (Lakkautumapotentiaalitesti)

   - Ilman Erottuminen

   - ICP-Analyysi (Alkuaineet)

   - RULER (antioksidanttilisäaineiden tasotesti)

    

    

   *Paketin testien suositeltu suoritusväli on kuusi kuukautta. Valikoidut testit tulisi suorittaa kuukausittain.

  • Potkurien Kunnonseurantapaketti

    

   Suositellut nestetyypit: Mineraalipohjaiset voiteluöljyt potkurisovelluksissa

    

    

   - Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

   - Hiukkasjakauman Mittaus

   - Vesipitoisuus

   - Viskositeetti Lämpötilassa 40°C

   - PQ-Indeksi (Suuret Rautahiukkaset)

   - ICP-Analyysi (Alkuaineet)

   - Johtavuus

   - TAN (Total Acid Number)

Sosiaalinen Media

Laboratoriopalvelut

Seuraavat testit ovat yleisesti käytettyjä, mutta emme ole rajoittuneet näihin. Lisätietoja löytyy tämän sivun Lataukset-osiosta ”Laboratoriopalvelut”-esitteestä.

Epäpuhtausanalyysi Mikroskoopilla

Liitännäisstandardi: ISO 4406

 

Myös lapputestiksi nimitetyssä menetelmässä toimittamasi nestenäytteen tai erillisten nestejäämien (jos näyte on esimerkiksi käytetystä suodattimesta) kiintoainehiukkasia analysoidaan mikroskoopilla. Näin tunnistetaan nesteen epäpuhtaudet ja vahvistetaan hiukkaslaskennan tulokset. Tarvittaessa kiintoainehiukkasten tarkka koostumus voidaan selvittää pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM).

 

Hiukkasjakauman Mittaus

Standardi: ISO 11500 Liitännäisstandardi: ISO 4406

 

Myös hiukkaslaskennaksi kutsutussa menetelmässä öljynäytteen hiukkasten koko ja määrä selvitetään optisella hiukkaslaskimella. Hiukkasten koolla, koostumuksella ja määrällä on merkittävä vaikutus hydraulijärjestelmän komponenttien kulumiseen.

 

Vesipitoisuusanalyysi

Standardi: ASTM D6304

 

Öljyn korkea vesipitoisuus voi vaurioittaa hydraulista koneistoa ja ikäännyttää öljyä. Molempien ongelmien korjaus voi tulla erittäin kalliiksi. Analyysissa käytettävällä Karl Fischer -menetelmällä selvitetään testattavan nesteen absoluuttinen vesipitoisuus ppm-arvona. Jos ilmoitat nesteen tyypin ja käyttösovelluksen, suosittelemme lisäksi turvallisia käyttöarvoja.

 

Johtavuustesti

Standardi: ASTM D2624

 

Mineraalipohjaisten öljyjen johtavuus on madaltunut vuosien myötä öljyvalmistajien jalostaessa tuotteitaan vastaamaan kiristyneisiin suorituskykyvaatimuksiin ja ympäristörajoituksiin. Saavutettujen hyötyjen ohella matalampi johtavuus on lisännyt alttiutta sähköstaattisille purkauksille tietyissä järjestelmissä. Tämä voi aiheuttaa kipinöintiä suodatinelementeissä ja muissa järjestelmän osissa, mikä heikentää suodatustehoa merkittävästi ja ikäännyttää öljyä. Testissä lasketaan öljyn johtavuuden pS/m-arvo, jonka perusteella voimme määrittää sähköstaattisen purkauksen riskitason.

 

ICP-analyysi

 

ICP on lyhenne sanoista Inductively Coupled Plasma (eli induktiivisesti kytketty plasma). Analyysin avulla tunnistetaan nesteen yksittäisten elementtien määrä ppm-arvona. Näin saadaan selvitettyä, tulevatko epäpuhtaudet kuluvasta metallista vai jostain muusta lähteestä. Samalla tunnistetaan nesteen lisäainetasot ja niiden vaikutukset. Näiden tietojen perusteella voidaan havainnoida öljyn ehtymisnopeutta ja suositella öljynvaihtoa.

 

Viskositeettianalyysi

 

Analyysi suoritetaan lämpötiloissa 40°C ja 100°C. Öljyn viskositeetin seuranta on erittäin tärkeää, sillä kyseessä on yksi voiteluaineiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Viskositeetin kasvu nostaa järjestelmän lämpötilaa ja nopeuttaa nesteen ikääntymistä. Jos viskositeetti on liian alhainen, komponentit eivät saa riittävää suojaa ja kuluvat nopeasti. Mikäli nesteen viskositeetissa havaitaan muutoksia, on syytä selvittää ongelman aiheuttajat, sillä öljy ei välttämättä tee tehtäväänsä riittävän tehokkaasti.

 

MPC-testi

MPC (Membrane Patch Colorimetry) tarkoittaa kalvolevykolorimetriaa, ja se seuraa liukenemattomien partikkelien määrää öljyssä jotta voidaan toimia ennen kuin haitallinen lakka- ja lietemuodostuma tapahtuu kriittisissä komponenteissa. Tämä on erityisen tärkeää mineraali-pohjaisissa öljyissä jotka ovat olleet alttiina suurelle lämmölle tai vedelle, koska nämä tekijät nopeuttavat öljyn ikääntymistä ja lakan tuotantoa.

TAN-analyysi

TAN (Total Acid Number) eli kokonaishappoluku. Potentiometristä titrausta käytetään etsittäessä öljynäytteen happotasoja. Öljystä löydetyt hapot ovat merkki öljyn vanhenemisesta hapettumisen seurauksena; tämä voi johtaa korroosioon ja vahingoittavien jäämien syntyyn järjestelmässä. Tätä menetelmää voidaan käyttää määrittämään suhteellisia muutoksia happotasoissa järjestelmässä. Tämä on erityisen tärkeää esteri-pohjaisissa nesteissä, sillä happaman tuotteen määrä on suhteessa öljyn ikääntymisnopeuteen.

UKK

K: Miten kauan tulosten saamisessa yleensä kestää?

V: Tämä riippuu täysin testien monimutkaisuudesta ja näytteiden määrästä. Jos perustason öljyanalyysiin lähetetään yksi tai kaksi näytettä, tulokset toimitetaan yleensä kahden työpäivän sisällä näytteen vastaanotosta.

 

K: Mikä on hyväksyttävä vesipitoisuus/ISO-koodi/TAN tms. käyttämälleni öljylle?

V: Myös tämä on hyvin tapauskohtainen kysymys. Siksi tarjoammekin asiakkaillemme näytteenottolomakkeita. Niiden avulla pystymme tarjoamaan tarkat ja asianmukaiset arviot tuloksista.

 

K: Tarjoatteko myös koulutusta?

V: Kyllä, tarjoamme myös kursseja, joista suosituin kattaa epäpuhtauksien hallinnan perusteet. Voimme räätälöidä koulutuksen toimialan mukaan, jotta yrityksesi henkilöstö saa siitä mahdollisimman paljon irti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä.

 

AKKREDITOINNIT

Map